Ar agor i fyfyrwyr ysgol a choleg ledled y DU sydd ar hyn o bryd yn dilyn cymhwyster lefel tri (Lefelau AS/A, Diploma Cenedlaethol BTEC Lefel 3, Cymhwyster Bagoloriaeth Cymru Lefel Uwch).


Bydd enillwyr y gwobrau’n derbyn….

Gwobr ariannol o:

£3,000 (Yr Enillydd)

£1,500 (Yr Ail Wobr)

£750 (Y Drydedd Wobr)

 

Yn ogystal, caiff enillydd y wobr becyn cymorth busnes a mentora cynhwysfawr am flwyddyn, gan gynnwys:

  • Mentor busnes penodedig o Ysgol Fusnes De Cymru
  • Cyngor Cyfreithiol (IP) gan Dîm Clinig Cyfreithiol
  • Gweithdai Menter/Busnes ar gyfer Ysgol/Coleg

Manylion y gwobrau ariannol

Bydd yr arian gwobr ar gyfer y wobr yn cael ei rannu yn gyfartal rhwng yr unigolyn neu dîm aelodau o’r ceisiadau buddugol a’u hysgol neu goleg.

Enillydd – £2,000 (tîm/unigolyn buddugol), £1,000 (ysgol/coleg buddugol)

Ail Wobr – £1,000 (tîm/unigolyn buddugol), £500 (ysgol/coleg buddugol)

Trydedd Wobr – £500 (tîm/unigolyn buddugol), £250 (ysgol/coleg buddugol)

Bydd rhaid i unrhyw arian a dderbynnir gan yr ysgolion neu’r colegau gael eu defnyddio ar gyfer cefnogi a datblygu busnes a menter (gwybodaeth ychwanegol i’w chael yn y telerau ac amodau).

Are you an aspiring entrepreneur with a great business idea? You can enter the Making Business Happen Awards.