Clinig Busnes

Mae’r Clinig Busnes yn rhan o fenter newydd ‘Cyfnewidfa PDC’ sydd â’r nod o ddatblygu’r berthynas rhwng academia a diwydiant.

Digwyddiadau

Fel rhan o’n huchelgais yng Nghyfnewidfa PDC i roi hwb i dwf busnes a chefnogi cydweithio a phartneriaethau busnes, rydym wedi sefydlu cyfres Mynediad at Arbenigwyr.

Aelodaeth

Mae Cyfnewidfa PDC wedi’i ddylunio er mwyn hyrwyddo ac annog rhagor o ymgysylltu byd academaidd, meddylfryd dylunio arloesol a datblygu sgiliau blaengar gweithlu’r dyfodol.

Cysylltwch â Ni

Cyfeiriad:
USW Exchange
University of South Wales
Treforest Campus
Llantwit Road
Pontypridd, CF37 1DL

Ffôn: 01443 482266
E-bost: uswexchange@decymru.ac.uk