Sut mae’r Gwobrau yn gweithio

Y Broses Wobrwyo


Gwneud cais am y Gwobrau

Rhannwch fwy o fanylion am eich busnes neu’ch syniad busnes drwy ein ffurflen gais.

Digwyddiad arddangos

Os ydych yn cyrraedd y restr fer, byddwch/bydd eich tîm yn ennill lle mewn sioe arddangos arbennig ym Mehefin 2017 (union ddyddiad i’w gadarnhau). Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys gweithdai entrepreneuraidd a gweithgareddau rhyngweithiol, yn ogystal â chymorth mentora a chyfleoedd rhwydweithio.

Bydd hefyd cyfle i ymgeiswyr gyflwyno eu syniadau busnes o flaen panel o beirniaid arbenigol am gyfle i ennill gwobrau o hyd at £3,000, yn ogystal â phecynnau mentora a chymorth entrepreneuraidd proffesiynol.

Y Seremoni Wobrwyo

Bydd y panel dyfarnu yn asesu’r cyflwyniadau a rhoddir gan bob tîm/unigolyn ar y rester fer yn ystod y digwyddiad arddangos cyn iddyn nhw wneud eu penderfyniad terfynol.

Bydd pob enillydd a’r rhai sy’n dod yn ail ac yn drydydd yn cael eu cyhoeddi a’u cyflwyno yn ystod seremoni swyddogol a gynhelir ar ddiwedd y digwyddiad arddangos ym Mehefin 2017.

Llinell Amser

 

Y Cyfnod Cyflwyno Ceisiadau ar gyfer y Gwobrau Dydd Llun 12fed Medi – dydd Gwener 7fed Ebrill 2017
Adolygu a dewis ceisiadau dydd Sadwrn 8fed Ebrill 2017 – dydd Mawrth 3fed Mai 2017
Cyhoeddi rhestr fer dydd Gwener 5th Mai 2017
Digwyddiad arddangos
Digwyddiad arddangos Gwneud i Fusnes Ddigwydd dydd Llun 19fed Mehefin 2017 & dydd Mawrth 20fed Mehefin 2017