Ydych chi’n entrepreneur uchelgeisiol sydd â syniad busnes gwych? Astudio mewn ysgol, coleg neu chweched dosbarth yn y DU? Gallwch chi wneud cais am Wobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd 2017

Mae Gwobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd wedi’u cynllunio i dynnu sylw at ddawn entrepreneuraidd ifanc a gwobrwyo grwpiau ac unigolion am eu hymrwymiad a’u dull o ddatblygu busnes neu fusnes syniad effeithiol neu arloesol. Maen nhw’n dathlu brwdfrydedd ac ymrwymiad i fusnes mewn ysgolion a cholegau ar draws y Deyrnas Unedig. 

The Award

The Award is open to school and college students undertaking a level 3 qualification (e.g. AS/A-Level’s, BTEC National Diploma Level 3) in the UK. You will have a great idea for a business or social enterprise that would provide either a commercial / social benefit within your community or the wider market and is also sustainable. 2017 Award entries are now open, simply complete our online entry form before the closing date on Friday 7th April 2017 (all information supplied will be treated with strictest confidence).

047DSC07605 Mission Photographic
026DSC07397-Mission-Photographic

Gwyliwch uchafbwyntiau ein digwyddiad dathlu Gwneud i Fusnes Digwydd cyntaf.

Partner y Gwobrau

Trefnir Gwobrau Gwneud i Fusnes Ddigwydd gan Brifysgol De Cymru ac yn cael eu cynnal mewn partneriaeth â:

NW_CYMRU_BRANDLogo_RedandPurple_RGB-750x90

Gwobrau

Cynigir ystod o wobrau sy’n cynnwys:

Buddsoddiadau arian parod o hyd at £3,000

Mentora busnes a phecynnau cymorth

x
x

natwest

Natwest

Rydym yn NatWest yn falch iawn o gefnogi Gwobrau am ein bod yn awyddus i weithio gyda sefydliadau sy’n rhannu ein hamcanion. Rydym yn helpu pobl ifanc i archwilio menter, datblygu eu sgiliau ac yn ddechrau busnes, beth bynnag yw eu cefndir. Rydym am annog mwy o bobl, mewn mwy o gymunedau, i gofleidio diwylliant entrepreneuraidd ac rydym yn anelu at helpu i gau’r bwlch menter cenedlaethau. Gan weithio gyda Phrifysgol De Cymru Gwneud Busnes Happen Gwobrau yn rhoi cyfle i weld a dathlu gwaith rhai pobl ifanc yn eithriadol ac yn eu syniadau busnes i ni.

x
x

natwest

Natwest

Rydym yn NatWest yn falch iawn o gefnogi Gwobrau am ein bod yn awyddus i weithio gyda sefydliadau sy’n rhannu ein hamcanion. Rydym yn helpu pobl ifanc i archwilio menter, datblygu eu sgiliau ac yn ddechrau busnes, beth bynnag yw eu cefndir. Rydym am annog mwy o bobl, mewn mwy o gymunedau, i gofleidio diwylliant entrepreneuraidd ac rydym yn anelu at helpu i gau’r bwlch menter cenedlaethau. Gan weithio gyda Phrifysgol De Cymru Gwneud Busnes Happen Gwobrau yn rhoi cyfle i weld a dathlu gwaith rhai pobl ifanc yn eithriadol ac yn eu syniadau busnes i ni.